Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Lab Services Sp. z o.o. oraz Prime Speakers Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.

Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej:

- zobacz lub pobierz dokument w postaci pliku PDF.